Dagritme

 

05.30 opstaan
06.00 angelusgebed, lauden, meditatie, terts
07.30 H. Eucharistieviering waarna 10 minuten dankzegging en ontbijt.
08.40 Daglezing waarna we onze werkzaamheden beginnen
10.30 Koffie/thee drinken individueel in de refter in stilte
11.50 Sext Angelusgebed en None
12.15 Middagmaal
13.00 Vrije tijd
13.30 Hervatting werkzaamheden
15.00 Aanbidding Allerheiligste
16.00 Koffiethee drinken individueel in de refter in stilte waarnaar hervatting werkzaamheden. Onderricht noviciaat
17.15 Vrije tijd
17.45 Vespers, rozenhoedje, geestelijke lezing, angelus gebed waarna avondmaal
20.00 Recreatie
21.00 Geestelijke Collatie en Completen waarna we naar onze cellen gaan
22.15 Nachtrust

 

Zondag:

09.00 Eucharistieviering / H. Mis