Spiritualiteit

 

De Birgittijnse spiritualiteit heeft twee heel belangrijke pijlers:

  • De navolging van Christus
  • De navolging van de H. Maagd Maria

Navolging van Christus

Het lijden van Christus staat centraal in het leven van de Birgittines. Dit kun je al zien in ons habijt, waaronder de karakteristieke Birgittijnse kroon die wij op onze sluier dragen. Het verzinnebeeld de doornenkroon van Christus die vast wordt gehouden door een kruis met daarop – op iedere snijpunt – de stigmata van de Heer. Ook dragen wij o.a. een ring waarop de Gekruisigde Jezus is afgebeeld met onder het kruis Maria en de H. Johannes. De H. Birgitta werd – in het lijden van haar Heer – gegrepen door de liefde die Hij voor haar heeft en dat wekte ook weer een diepe liefde op voor Hem. Ze kon Zijn lijden niet overdenken door vele tranen te storten. Het centrale thema in de lijdende Heer is: LIEFDE!

Navolging van Maria

Wij Birgittinessen leven in navolging van de H. Maagd haar zuiver contemplatieve en verborgen leven: ze bewaarde Gods woorden in haar hart en overwoog het bij zichzelf. (Lc. 2:19)

De dagelijkse Eucharistieviering en het bidden van ons Officie (welke wij met en voor de Kerk bidden) is onze hoofdopgave en wij bidden het Officie zelfs 7 maal daags: het is een goede hulp voor ons om te leven zoals Maria het heeft gedaan omdat in ons Birgittijns getijdengebed het leven van Maria aan ons wordt voorgehouden alsmede haar deugden. Ook wordt ons voorgehouden hoe zij deelnam aan het verlossingswerk van Jezus Christus. Ons Mariale Officie is voor ons een spiegel om te leven zoals zij heeft geleefd. Niet om haar in het centrum te stellen: zij verwijst telkens naar haar Zoon: door Maria gaan wij naar Jezus!

This page has the following sub pages.