Meeleven binnen de Abdij

Wij leven een verborgen en besloten leven. Dat wil zeggen dat we niet naar buiten gericht zijn door bijvoorbeeld apostolaat. Verder wordt er niet gesproken dan alleen echt noodzakelijk is maar we hebben wel 2 maal per dag recreatie, d.w.z. na het middagmaal mogen we spreken in ons half uurtje vrije tijd en ’s avonds is er een gezamenlijke recreatie in de recreatiekamer waar we – terwijl we aan ontspanning doen, zoals handwerken – met elkaar kunnen spreken. We leven het verborgen leven van de H. Maagd Maria en een zuiver beschouwend leven zoals Maria de eerste contemplatieve was. We schrijven ook zo min mogelijk, enkel wanneer het nuttig of noodzakelijk is.

Ook verlaten we ons clausuur nooit tenzij om belangrijke redenen zoals tandartsbezoek, bezoek aan de dokter. We mogen 4 maal per jaar bezoek ontvangen. Dat verborgen leven in stilte helpt ons om beter naar binnen gericht te kunnen zijn, naar de Heer, naar datgene waar het ECHT om gaat. Wij leven in een pauselijk clausuur en onderhouden dus strikt het slot. Al deze dingen zijn voor ons van wezenlijk belang om een zuiver beschouwend leven te kunnen leiden zodat er zo min mogelijk gevaar dreigt verstrooid te geraken.

In huis vinden gewoon die werkzaamheden plaats die ook in een gezin gewoon zijn.

We bidden ons Goddelijk Officie 7 maal per dag. Tevens is er elke dag een Eucharistieviering en een uur Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament. Het Liturgisch gebed is onze hoofdtaak. Wij willen ons inzetten door ons leven voor de H. Kerk die de H. Birgitta zo na aan het hart lag en zijn wij op bijzondere wijze ook verenigd met de H. Vader en de bisschop maar ook heel bijzonder met de priesters. Wij dragen de hele mensheid mee in ons hart die Jezus toch heeft verlost.

Natuurlijk heeft de Lijdende Heer en zijn H. Moeder een bijzondere plaats in ons leven (zoals u ook kon lezen in de bijgevoegde documenten). Wij bidden het Birgittijns Officie. Het is een Mariaal officie door de Kerk goedgekeurd waarin wij het heilsmysterie mogen beschouwen door Maria. Maria staat niet in het centrum, integendeel, ze wijst naar Jezus zoals op de bruiloft van Kana: doe maar wat Hij u zeggen zal.

We leven ons leven in gehoorzaamheid (zich uitend in nederigheid), armoede (afhankelijk willen zijn van de Heer) en zuiverheid (we zijn bruid van Christus), de Evangelische Raden waarvoor wij ook onze geloften afleggen.