Dagritme

 

05.25 opstaan
05.55 Angelus – Lauden – meditatie – Terts
07.00 Rozenkransgebed
07.30 H. Mis waarna dankzegging
08.15 Ontbijt
08.45 Werkzaamheden
10.30 Koffie/thee in stilte in de refter, daarna voortzetting werkzaamheden
11.30 Metten
12.00 Angelus, Sext/None, Gewetensonderzoek
12.30 Warme maaltijd
13.00 Vrije tijd
13.30 Werk
15.00 Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament
15.30 Rozenkransgebed
16.00 koffie/thee in stilte in de refter, daarna werkzaamheden
17.30 Vespers, Rozenkransgebed, Geestelijke Lezing, Angelus
19.00 Avondeten
20.00 Recreatie
21.00 Geestelijke Collatie, Gewetensonderzoek, Completen
22.15 Nachtrust

 

Zondag:

07.30 Eucharistieviering / H. Mis